Home page
Iva Filová

Filmárov žľab - Lomnické sedlo
obtiažnosť S2 (do 40 st., ), prevýšenie 450 m do Malej Studenej doliny.

fotogaléria - február 2008

Filmárov žlab z Lomnického sedla do Malej Studenej doliny

.


v Malej Studenej doline, pod filmarákom

.


pohľad zo žľabu na Malý Ľadový štít, vzadu Široká veža a Priečne sedlo.

.


pohľad do žľabu, oproti Prostredný hrot

.


zjazd v hornej polovici žľabu

.


v polovici žľabu

.


Filmárov žľab - pohľad z dolinky pod Sedielkom

.


pohľad z Filmárovho žľabu na Prostredný hrot

.


pohľad zo žľabu na Prostredný hrebeň

.


zjazd v hornej časti žľabu

.


v polovici žľabu

.